Ewa Skwara
Profesor filologii klasycznej
[email protected]

Curriculum Vitae

Ewa Skwara (ur. 1962) jest pracownikiem naukowym (profesor) w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jej zainteresowania badawcze dotyczą komedii rzymskiej i teatru rzymskiego. Jest autorem monografii poświęconych komedii rzymskiej (2001) i Terencjuszowi (2016), tłumaczem sztuk Plauta, opatrzonych wstępem i komentarzem (2002, 2003, 2004, 2017) oraz Terencjusza (2005, 2006). Za pracę translatorską otrzymała nagrodę czasopisma „Literatura na świecie” za najlepszy przekład poezji (2004). Wydała pierwsze pełne poetyckie tłumaczenie „Ars amatoria” Owidiusza (2008, 2016), a także pierwszy polski przekład komedii humanistycznej „Chrysis” Piccolominiego (2017).

Za monografię poświęconą Terencjuszowi („Komedia według Terencjusza”, 2016) otrzymała nagrodę im. Aleksandra Brücknera przyznaną przez Polską Akademię Nauk (2017).

Zajmuje się również teorią przekładu oraz recepcją antyku w literaturze i filmie.

Stopnie i tytuły

1986
Magister (UAM, Poznań)
1994
Doktor (UAM, Poznań)
2002
Doktor habilitowany (UAM, Poznań)
2018
Profesor

Stanowisko akademickie

2018
Profesor

Funkcje administracyjne

1998 – 2001
Przewodnicząca Poznańskiego Koła Polskiego Towarzystwa Filologicznego
1999 – 2005
Z-ca dyrektora Instytutu Filologii Klasycznej UAM, Poznań
2005 – 2012
Prodziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, UAM, Poznań

Nagrody i wyróżnienia

1998
Stypendium Fundacji Herzog August Bibliothek (Wolfenbüttel, Niemcy)
1998, 2001, 2006
Grant naukowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Warszawa, Polska)
1999
Stypendium Institut für Klassische Altertumskunde (Kiel, Niemcy)
2000, 2004, 2007, 2012
Stypendium Fundacji Lanckorońskich de Brzezie (Londyn, Wielka Brytania)
2000, 2009
Stypendium Institut für Klassische Philologie, Mittel- und Neulatein (Wiedeń, Austria)
2003, 2015
Grant naukowy Fundacji na Rzecz Nauki (Warszawa, Polska)
2004
Nagroda literacka za najlepszy przekład poezji przyznana przez czasopismo „Literatura na Świecie” za przekład komedii Plauta.
2017
Nagroda im. Aleksandra Brücknera przyznana przez Polską Akademię Nauk za monografię poświęconą Terencjuszowi (Komedia według Terencjusza, 2016)

Członkostwo w towarzystwach naukowych

Od 1986
Polskie Towarzystwo Filologiczne
Od 2010
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Od 2011
Komitet Nauk o Kulturze Antycznej / Polska Akademia Nauk

Książki

Artykuły